Participem i col·laborem en la gestió educativa de l’escola i contribuïm a millorar en el possible la qualitat de l’ensenyament artístic que reben els vostres fills i filles. Col·laborem i ens implicaquem en tots els esdeveniments que promou l’escola o l’AMPA.
Pensem que la nostra tasca és positiva i enriquidora per a tota la comunitat de l’escola de dansa: famílies, alumnes i professors. Estem segurs que tota la comunitat compartim els mateixos objectius en l’educació artística dels nostres fills i filles.