L’AMPA s’organitza a través d’una Junta Directiva i diferents comissions específiques:

  • Vestuari,
  • enregistrament d’imatges
  • concursos i sortides a espectacles i
  • Econòmica.

La composició actual de la junta directiva és la següent:

SONJA MOYANO LOPEZ Presidenta
Mª DEL MAR FERNANDEZ ORTIZ Tresorera
NOEMI FONT CLOS Vicepresidenta
ELISABET RICART POZO Secretaria
MAITE TORRES IGLESIAS Vocal
LAURA CESTER VILLAR Vocal
ALICIA MARTINEZ ROMERA Vocal
DAFNE SICILIA MUÑOZ Vocal
CHARO CORRAL DIAZ Vocal
ALICIA MIÑANA Vocal
NOEMI IRUELA VÁZQUEZ Vocal
YVONNE REUBER Vocal
NURIA ESCAICH FERRER Vocal
SANDRA SERNA BLASCO Vocal
TXEMA NAVARRO ESTRADA Vocal
MIGUEL NOGUEIRA OTERO Vocal
Mª JESUS IBAR ROY Vocal
MIREIA PUIG PALMA Vocal