L’AMPA de l’ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA DE CASTELLDEFELS, som una associació sense ànim de lucre de mares i pares d’alumnes de l’Escola creada l’any 2013. Tenim com a funció principal vetllar pels legítims interessos de l’alumnat i col·laborar amb l’escola en totes les tasques que siguin al nostre abast per tal de millorar els àmbits de formació i educació artística dels nostres filles i fills.

És una via de participació directa en la que s’exerceixen i defensen els drets respecte de l’educació dels nostres fills i filles, així com una eina per resoldre, assessorar i aclarir dubtes i en general per donar recolzament a les famílies.